Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Fondacioni Bashkesia Nehemia Has

Informacioni i kontaktit:

Personi i kontaktit: Fondacioni Bashkesia Nehemia Has

Adresa: Rruga Bujaria, Lagja 1, Krume/Has

Telefon: 035521422060

 

Përshkrim i shkurtër:

Ne ofrojme Fizioterapi ose nje vizit ne shtepi per te ndihmuar ne disa menyre.