Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Jonathan Center

Informacioni i kontaktit:

Adresa: Rruga e Kavajes 175, Tiranë

Celular: 069 60 33 675 / 068 20 19 727

E-Mail: info@downsyndromealbania.com

Web: www.downsyndromealbania.com

facebook: Jonathan Center

 

Përshkrim i shkurtër:

Jonathan Center është një organizate jofitimprurëse e cila ka synime të aftësoje individët me nevoja të posaçme, me fokus të veçante ata me Sindromen Down, për një jete të pavarur dhe për t'u integruar në shoqërinë shqiptare me të drejta të plota.

Mbështetësit tanë janë individë nga Shqipëria dhe individë të huaj.

Shërbimet që qendra ofron janë terapi individuale dhe terapi në grup si:

- Terapi zhvillimi (përditë në bazë të kërkesës së prindërve dhe nevojës së fëmijës)

- Terapi të folure (përditë në bazë të kërkesës së prindërve dhe nevojës së fëmijës)

- Terapi muzike (përditë në bazë të kërkesës së prindërve dhe nevojë së fëmijës)

- Terapi Arti (punishtja jonë e letrës është e hapur një herë në javë si terapi grupi)

- Kujdes Shëndetësor (çdo gjashte muaj ose sipas nevojës së fëmijës)

- Grupi mbështetës i prindërve (një herë në javë)

- Fizioterapi (përditë në bazë të kërkesës së prindërve dhe nevojës së fëmijës)

 - Këshillim (përditë në bazë të kërkesës së prindërve dhe nevojës së fëmijës)

- Trajnime (minimalisht një herë në vit)

- Aktivitete sociale (me qëllim sensibilizimi)