Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Dritë për të verbërit

Informacioni i kontaktit:

Personi i kontaktit: Will Niven

Adresa: Fier

Celular: 0695547843

E-Mail: willniven@gmail.com

Web: driteperteverberit.org

 

Përshkrim i shkurtër:

- Ne punojmë me njerëzit me aftësitë të kufizuara në shikim të të gjitha moshave - qoftë ata të grupit të parë dhe ata të grupit të dytë (me shikim të pjesshëm)

- Mbështetësit tanë janë kryesisht donatorë nga kisha ungjillore jashtë shtetit

- Ne nuk ofrojmë një shërbim të specializuar por synojmë mbështetjen e punës që bëjnë kishat lokale (sidomos në Fier, Korçë, Ersekë dhe Elbasan ku mblidhen grupe të veçanta në kishat). Po ashtu e mbështesim një kamp për të verbërit në qendrën Udhëkryq, Ersekë çdo vit.