Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

European Christian Mission (ECM)

Informacioni i kontaktit:

Adresa: Tiranë

Celular: 00355 696091064

E-Mail: fey.cotter@ecmi.org

 

Përshkrim i shkurtër:

Interesi ynë është formimi i një rrjeti bashkëpunimi, dhe të organizojmë evente trajnimi për ata që përfshihen në shërbimin ndaj personave me aftësi të kufizuar.

Mbështetësi është European Christian Mission - Northern Irish office

(Misioni i Krishtere Evropian – zyra e Irlandës se Veriut)

Ne shpresojmë të ofrojmë trajnim 1 -  2 herë në vit.