Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Fondacioni Kennedy Korçë                                                                                                        Projekti Autizmi

Informacioni i kontaktit:

Adresa: Rruga Niko Dodona 6, Korçë

Celular: 0694040783, 0692073810

E-Mail: alda.prifti@yahoo.com, kenedifoundation@gmail.com

 

Përshkrim i shkurtër:

Unë punoj vetëm me fëmijët me Autizëm. Nga mosha 4 vjeç deri në 15 vjeç. Kam 12 nxënës dhe punoj individualisht me secilin prej tyre, një herë ose dy herë në javë. Këtë projekt e mbështet Kisha Ungjillore e Korçës dhe Fondacioni Kennedy.