Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Fondacioni Nxënësit e Jezusit Kavajë                                                                                        Qendra Mefiboshet

Informacioni i kontaktit:

Adresa: Fondacioni Nxënësit e Jezusit, Qendra Mefiboshet, Kavajë

Telefon: 055 24 24 72

Celular: 069 6056 418

E-Mail: rhaupt@abcom-al.com

 

Përshkrim i shkurtër:

- Ne punojmë me fëmijë me aftësi mendore edhe/ose fizike të kufizuar

(më tepër mendore) dhe prindërit e tyre.

- Prindërit japin një kontribut të vogël dhe donatore nga jashtë

Shqipërisë mbështesin punën tonë.

- Ne ofrojmë shërbimin tonë 1-3 herë në javë për shembull:

- Terapi zhvillimi individuale plus aktivitete në grup të vogël (1h/1h)

- Këshillim për prindërit

- Shoqërim për vizita mjekësore, sipas nevojës

- Mbështetje për të gjetur mjete terapie në shtëpi, sipas nevojës.