Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Fondacioni Valdete Trust

Informacioni i kontaktit:

Personi i kontaktit: Sue Davidson

Adresa: Druri Bukur, Gërdec, Vore

Celular: 0696028903

E-Mail: shtepiaeshpreses@ymail.com

Web: www.valdetetrust.org

facebook: Valdete Trust

 

Përshkrim i shkurtër:

Ne punojmë me një grup adoleshentësh dhe të rriturish, të rinj me aftësi të kufizuara fizike.

Ata kanë shkollë çdo mëngjes, pastaj pasdite kemi aktivitete sociale.

Ata bëjnë fizioterapi individuale dy herë në javë.

Ne japim karroca me rrota etj. dhe japim ndihmë dhe këshilla për familjet e tyre.

Tani, ne kemi pasur një pagëzim dhe kemi dy besimtarë të rinj.