Në këtë faqe ju mund të gjeni disa fletpalosje me tema të ndryshme. Ato janë nga organizata të ndryshme. Ju mund t´i shikoni këto fletpalosje direkt këtu ose mund t´i daunlodoni ato.

 

Broshura Temperatura tek fëmijët dhe çfarë duhet të kemi parasysh është krijuar nga organizata jonë heartbeat.

Download
Temperatura / ethe tek fëmijët
Temperatura tek femijet.pdf
Adobe Acrobat Dokument 343.5 KB


Fletpalosja „Cfarë është autizmi?“ është ofruar për ne nga organizata Malteser Shqiperi.

Download
Broshura Autizmi nga Malteser.pdf
Adobe Acrobat Dokument 127.8 KB

Broshura Down Syndrome Albania është ofruar për ne nga Fondacioni Down Syndrome Albania.

Download
Broshura Down Syndrome Albania.pdf
Adobe Acrobat Dokument 6.5 MB

heartbeat - Rrahja e zemrës për fëmijët me aftësi të kufizuar

Johannes Kalb

Cel: 0696058079

www.mm-heartbeat-al.org

E-mail: kalb@mm-heartbeat.org

Pogradec