Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Nehemiah Gateway

Informacioni i kontaktit:

Adresa: Rruga Nehemia, Buçimas/Pogradec

Celular: +355 8682 0004

E-Mail: office@nehemiah-gateway.org

Web: www.nehemiah-gateway.org/

facebook: Nehemiah Gateway

 

Përshkrim i shkurtër:

Ne shërbejmë me terapi sociale, fizioterapi dhe ergoterapi përmes vizitave në shtëpi të njerëzve në nevoje, po ashtu edhe duke ofruar suport në qendrat tona për fëmijë dhe të rritur me nevoja të veçanta.

Grupi i njerëzve që ne punojmë përfshin fëmijët, adoleshentet, moshën e mesme dhe moshën e trete me nevoja të veçanta.

Shërbimet e ofruara janë për individin dhe grupin (aktivitete të ndryshme).

Shpeshtia e ofrimit të shërbimeve varet nga nevojat e klientit dhe mundësitë tona që janë të hënën deri të premten.

Mbështetësit tanë janë donatorët e ndryshëm nga Gjermania.