Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Operation Mobilsation (OM) Albania

Informacioni i kontaktit:

Personi i kontaktit: Sidorela Halili

Adresa: Durrës

Celular: 0696507892

E-Mail: sidorela.halili@om.org

 

Përshkrim i shkurtër:

Fokusi i punës sonë është mbështetja e fëmijëve dhe adoleshentëve me aftësi të kufizuar (në secilën mënyrë) dhe prindërit ose kujdestarët e tyre.

Aktiviteti ynë mbështetet vetëm prej donatoreve private. Klientët nuk kanë nevoje të paguajnë.

Ne punojmë në një Shtëpi shtetërore për fëmijë dhe adoleshentë me aftësi të kufizuar në Durrës. Aty ne ofrojmë në bashkëpunim me një kishë lokale në dimër një program për kohen e lire, një herë në javë, për banoret e shtëpisë. Ndersa kur moti është mirë shkojmë për një shetitje me femijët që nuk dalin kurrë.

Gjithashtu ne vizitojmë familjet me fëmijë me aftësi të kufizuar në shtëpinë e tyre. Ne japim ndihme praktike dhe konkrete si dhe këshilla në lidhje me fëmijën me aftësi të kufizuara.

Një herë në javë ne kemi një sherbesë për këtë familjet te kisha që quhet „Rremujë e ëmbel“. Ne kendojmë, bejmë një punëdore, degjojmë nje hiztori nga bibla edhe hamë se bashku.

Themeli i gjithë punës sonë është besimi në Jezus Krishtin. Ne jemi të bindur se Perëndia i do të gjithë njerëzit, pavarësisht origjinës se tyre, nëse ata janë me aftësi të kufizuara ose jo.

Ky është mesazhi që ne duam të përcjellim me përmes asaj që ne bëjmë.