Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Organizata Comunità Internazionale di Capodarco, Qendra Social-Edukative "Primavera"

Informacioni i kontaktit:

Personi i kontaktit: Etleva Strati

Adresa: Rr. Fadil Rada, Pall Daniela, Shk D, Ap 3, Tirane

Celular: 068 20 29 815

E-Mail: etleva_strati@yahoo.com

Web: www.comunitadicapodarco.it

 

Përshkrim i shkurtër:

Comunita' Internazionale di Capodarco (Organizate Italiane) ushtron aktivitetin e saj ne Shqiperi qe nga viti 1996. Aktualisht Qendra Social-Edukative "Primavera" ofron sherbimimet e:

1- vizitave te vleresimit psiko-fizike per femije dhe vizita per persona me AK ne moshe te rritur,

2- fizioterapi,

3- terapi zhvillimi,

4- logopedi,

5- suporte shkollore.

Terapite jane terapi individuale. Grup mosha te cilet i perfitojne keto sherbime jane femijet nga 0 - 16 vjec por dhe te rritur me patologji te ndryshme neurologjike. Patologjite te cilat trajtohen ne qendren tone jane: PCI (Paraliza cerebrale infantile), Prapambetjet fizike-mendore me origjina te ndryshme, Prapambetjet gjuhesore, Crregullimet pervazive te zhvillimt, Autizmi infantil, Patologji neuro-degjenerative etj. Qendra eshte e hapur nga e hena ne te premte nga ora 8.00 - 16.00. Deri tani kemi punuar ne baze te projekteve nga donatore te ndryshem si Komunite Europian, Ministria e Jashtme e Italise, etj. Aktualisht eshte organizata meme e cila financon.