Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Qendra Ditore e Zhvillimit Atelie Korçë

Informacioni i kontaktit:

Adresa: Rruga e Dishnicës, ish parku i mallrave, Korçë

Telefon: 082253711

E-Mail: qendraditore@gmail.com

facebook: Qender Ditore Korce

 

Përshkrim i shkurtër:

Qendra Ditore e Zhvillimit Korçë është ngritur dhe funksionon që prej gushtit të vitit 2002, dhe frekuentohet nga 18 persona me aftësi të kufizuar të moshës 18 - 35 vjet, me diagnozën prapambetje të lehtë, të moderuar, të thellë, të rëndë.

Vizioni i qendrës është ndihmesa nëpërmjet programeve riaftësuese, aktiviteteve prodhuese me karakter shtëpiak, aktivitete argëtuese etj. me qëllim integrimin e PAK në jetën sociale.

Qendra financohet nga buxheti i shtetit, Ministria e mirëqenies sociale dhe rinise dhe pjesërisht nga buxheti i Bashkisë Korçë.

Në qendër janë krijuar ambjente dhe klasa pune:

2 klasat në të cilat kryhen prodhime furçash, pikturash, punime me shtija dhe grep, kartolina, punime në tezgjah etj. Ambjenti ku gatuhet dhe klientët aktivizohen dhe mësojnë të gatuajnë dhe të përdorin të gjitha pajisjet e kuzhinës si dhe sektori i pastrimit në të cilën kryhet jo vetëm pastrimi i qendrës por edhe servirja e ushqimit në mencë.

Struktura e qendrës përbehet prej 1 drejtuesi, 1 specialist finance, 1 punonjës social dhe 4 kujdestarë.

Qendra është e hapur çdo ditë nga e hëna deri të premte.