Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Qendra Ditore Speciale, Pogradec

Informacioni i kontaktit:

Anila Bebri (Përgjegjëse)

Adresa: Lagja 4 (ish tregu), Pogradec

Celular: 0692358646, 0672640760

E-Mail: anilabebri@yahoo.com

 

Përshkrim i shkurtër:

Qendra funksionon që nga viti 1994 edhe qëllimi e saj është në mbështetje dhe ndihme të PAK. Qendra ka varësi nga zyrat arsimore Pogradec. PAK që frekuentojnë qendrën janë PAK mendorë dhe fizike, persona daun, autikë etj. Mosha e nxënësve në qendër është nga 5 – 33 vjeç. Nxënësit janë ndarë në grupe sipas moshës dhe paaftësisë. Për momentin qendrën frekuentojnë 30 fëmijë. 18 nxënës janë PAK dhe zhvillim të vonë, 12 nxënës janë autike.

Personali i qendrës është: 1 Përgjegjëse, 3 mësues, 2 pastruese (sanitarë).

Mbështetemi nga Shoqata “Dora e Ngrohtë” në lidhje me aktivitetet që zhvillon Qendra.

Zhvillojmë terapi në grup dhe grup individuale. Në ofrojmë shërbim nga e hëna deri të premten nga ora 8 – 13.