Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Qendra Drita e Shpresës

Informacioni i kontaktit:

Adresa: Rruga Nehemia Nr. 122, Buçimas / Pogradec

Tel: +355 (0) 083226941

Cel.: +355 (0) 69 60 29 724

Web: www.drita-e-shpreses-al.org

facebook: Qendra Drita e Shpresës

 

Përshkrim i shkurtër:

Projekte të ndryshme për Personat me Aftësi të Kufizuara:

- Ortopedi

- Fizioterapi

- Atelie Kreative,

- Bar-kafe integrative.

Mbështetësit janë donatore nga Gjermania (Organizata, Kisha, persona private)

Ne afrojmë terapi kryesisht në grup por edhe terapi individuale çdo dite (përveç fundjavës).