Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durrës

Informacioni i kontaktit:

Adresa: Lagjja 12, Rruga Marta Buda, Durrës

Telefon: 052/222658

Celular: 0693355289

E-Mail: ilranata80@hotmail.com

facebook: Qendra Zhvillimit Rezidencial Durrës

 

Përshkrim i shkurtër:

Qendra ofron shërbim psiko-social dhe shëndetësor për 45 fëmijë me aftësi të kufizuar mendore, sensore dhe fizike.

Kjo është një qendër zhvillimi ku ofrohen shërbime shëndetësore, psikologjike, logopediste, fizioterapiste, mësimdhënie nga specialistët edukatore, dhe infermieret kujdestare shërbimin higjene, përkujdesje etj.

Kjo Qendër ka disa vite që ofron këtë shërbim për këtë kategori dhe fëmijët këtu janë të akomoduar nga të gjitha qytetet e Shqipërisë. Ministria e Mirëqenies Sociale miraton buxhetin, krijon politikat zhvilluese për këto Qendra, dhe Shërbimi Social Shtetëror është direkt Institucioni përgjegjës për zbatim, monitorim, kontroll dhe bashkëpunim për Qendrat e Zhvillimit.

Fëmijët që akomodohen në Qendër duhet që familjet e tyre të përmbushin kriteret e pranimit në Institucion. Mosha e tyre duhet të jetë nga 3 deri 25 vjeç. Pas kësaj moshe fëmijët kthehen në familjen biologjike, ose kur nuk kanë familje, dërgohen në tjetër Institucion rezidencial që është për moshat 25 vjeç e në vazhdim. Terapitë nga punonjësit specialistë janë dhe individuale dhe ne grup.