Në këtë faqe ne japim një pamje të përgjithshme të shërbimeve të institucioneve për personat me aftësi të kufizuara (PAK) të të gjitha moshave dhe vendnodhjen e tyre në të gjithë Shqipërinë. Njerëzit që kanë nevojë, mund të shikojnë këtu se çfarë shërbimesh ka për ta në afërsi të tyre. Në hartë ju mund të shikoni ku ndodhen këto shërbime. Këto shërbime ju i gjeni 1) sipas rendit alfabetik të tyre, 2) sipas rendit alfabetik të qyteteve ku ato veprojnë edhe 3) të grupuara sipas kategorive. Thjesht klikoni emrin e organizatës (që është shkruar me ngyrë blu) dhe mësoni më shumë mbi shërbimin që ajo ofron dhe merrni informacionin e kontaktit të saj.

Harta e sherbimeve per PAK

Sherbimet per PAK - sipas Kategorive:

Për persona me probleme me shikimin

Dritë për të verbërit

Instituti i Nxënësve që nuk shikojnë “Ramazan Kabashi” - Tiranë

Qender Rehabilitimi e Shikimit te Ulet (The Low Vision Center of Albania) - Tiranë dhe Vlorë

Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë (SHVSH) - Tiranë

Për persona me probleme me dëgjimin

Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë, ANAD - Tiranë

Për persona me Sindromën Daun

Fondacioni Down Syndrome Albania - Qendra e Arritjeve dhe Zhvillimit - Tiranë

Jonathan Center - Tiranë

Për persona me autizëm

Ecim Se Bashku - Qendra per mbeshtetje dhe integrimin e femijeve me crregullime te zhvillimit - Tiranë

Fondacioni Kennedy Korçë, Projekti Autizmi

Fondacioni Qendra Kristiane e Durrësit e cila mbështet “Qendrën ditore të fëmijëve autikë"

Malteser Shqipëri - Shkodër

Organizata Comunità Internazionale di Capodarco, Qendra Social-Edukative "Primavera" - Tiranë

Qendra e Shëndetit Mendor "Drejte Zhvillimit" - Durrës

Qendra e zhvillimit "Shtëpia e Kuqe“ - Tiranë

Qendra e Zhvillimit të fëmijëve “Pellumbat” - Tiranë

Qendra Jeta e Re, nga Qendra Stefan - Kashar/Tiranë

Qendra Kombëtare e Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve (QKMZHRF) - Tiranë

Qendra Sociale “Shtëpia e Përbashkët” - Tiranë

Shoqata Ndihmoni Jetën - Help the Life Association - Fshati Prush, Komuna Vaqarr/Tiranë

Shtëpia e Yjeve - Tiranë

Për fëmijët

Ecim Se Bashku - Qendra per mbeshtetje dhe integrimin e femijeve me crregullime te zhvillimit - Tiranë

Fëmija në fokus - Tiranë

Partnerë për Fëmijët - Tiranë

Qendra Ditore per Femijet me Aftesi Ndryshe - Skrapar

Qendra e Sherbimeve Komunitare per Femijet me Aftesi te Kufizuara - Durrës

Qendra e Zhvillimit të fëmijëve “Pellumbat” - Tiranë

Qendra Kombëtare e Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve (QKMZHRF) - Tiranë

Save the Children - Tiranë

Për fëmijët dhe të rinjt me diabet

Shoqata e Femijeve dhe te Rinjve me Diabet, SHFRD - Tiranë

Ortopedi

Qendra Drita e Shpresës - Pogradec

Paliativ

Shoqata Ryder Albania

Për Para-Tetraplegikë

Shoqata e Invalidëve Para-Tetraplegjikë - Tiranë

Për Invalidët e punës

Shoqata e invalideve te punes Shqiperise

Shërbimi Rezidencial

Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durrës

Qendra e Zhvillimit për Personat me Aftësi të Kufizuara Vlorë

Qendra Lira - Berat

Qendra Rezidenciale e Zhvillimit për persona me aftësi të kufizuara - Korçë

Shoqata Komuniteti "Papa Xhovani XXIII" - Shkodër

Shoqata “Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa” - Shkoder

Shoqata ″Projekti Shpresa″ - Shkodër

Shtëpia Rregulltare e Bashkësisë- Misionaret e Dashurisë (Vëllezërit e Nënë Terezës) - Bushat/Shkodër

Shkolla Speciale

Instituti i Nxënësve që nuk shikojnë “Ramazan Kabashi” - Tiranë

Shkolla Speciale "Zëra Jete", Elbasan


Sherbimet per PAK - alfabetikisht:

Dritë për të verbërit

Ecim Se Bashku - Qendra per mbeshtetje dhe integrimin e femijeve me crregullime te zhvillimit - Tiranë

Familja e vogël - Ku mirësia është - Uznovë/Berat

Fëmija në fokus - Tiranë

Fondacioni Bashkesia Nehemia Has

Fondacioni Down Syndrome Albania - Qendra e Arritjeve dhe Zhvillimit - Tiranë

Fondacioni “Global Care Albania”- Qendra komunitare “Ditë e Re’’- Bathorë

Fondacioni Kennedy Korçë, Projekti Autizmi

Fondacioni Lidia - Sarandë

Fondacioni Nxënësit e Jezusit Kavajë / Qendra Mefiboshet - Kavajë

Fondacioni OAZ, Qendra "Shpresa e Re" - Burrel

Fondacioni Qendra Kristiane e Durrësit e cila mbështet “Qendrën ditore të fëmijëve autikë"

Fondacioni Valdete Trust - Vore

FSHDPAK - Tiranë

heartbeat - Pogradec

Instituti i Nxënësve që nuk shikojnë “Ramazan Kabashi” - Tiranë

Jonathan Center - Tiranë

Kathy Scott - Doktoraturë në Fizioterapi - Tiranë

Malteser Shqipëri - Shkodër

Nehemiah Gateway - Buçimas/Pogradec

Operation Mobilisation (OM) Albania - Durrës

Organizata Comunità Internazionale di Capodarco, Qendra Social-Edukative "Primavera" - Tiranë

Partnerë për Fëmijët - Tiranë

Qender Rehabilitimi e Shikimit te Ulet (The Low Vision Center of Albania) - Tiranë dhe Vlorë

Qendra Ditore e Zhvillimit Atelie Korçë

Qendra Ditore per Femijet me Aftesi Ndryshe - Skrapar

Qendra Ditore Speciale - Pogradec

Qendra Drita e Shpresës - Pogradec

Qendra e Shëndetit Mendor "Drejte Zhvillimit" - Durrës

Qendra e Sherbimeve Komunitare per Femijet me Aftesi te Kufizuara - Durrës

Qendra e Zhvillimit Ditor Lezhë

Qendra e Zhvillimit për Personat me Aftësi të Kufizuara Vlorë

Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durrës

Qendra e zhvillimit "Shtëpia e Kuqe“ - Tiranë

Qendra e Zhvillimit të fëmijëve “Pellumbat” - Tiranë

Qendra "Fara miresie" - Laç

Qendra Horizont - Fier

Qendra Jeta e Re, nga Qendra Stefan - Kashar/Tiranë

Qendra Kombëtare e Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve (QKMZHRF) - Tiranë

Qendra Lira - Berat

Qendra Rezidenciale e Zhvillimit për persona me aftësi të kufizuara - Korçë

Qendra Sociale Balashe - Elbasan

Qendra Sociale “Shtëpia e Përbashkët” - Tiranë

Save the Children - Tiranë

Shkolla Speciale "Zëra Jete" - Elbasan

Shoqata Alternativa - Tiranë

Shoqata e Femijeve dhe te Rinjve me Diabet, SHFRD - Tiranë

Shoqata e Invalidëve Para-Tetraplegjikë - Tiranë

Shoqata e invalideve te punes Shqiperise - Tiranë

Shoqata e përfitimit fizik – Korçë

Shoqata e Rehabilitimit Fizik për Personat me Aftësi të Kufizuar - Tiranë

Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë (SHVSH) - Tiranë

Shoqata Kombetare “Ne Ndihme te Handikapeve Mendore” te Shqiperise. Qendra Ditore “Aftesimi per Jeten”, Tiranë

Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë, ANAD - Tiranë

Shoqata Komuniteti "Papa Xhovani XXIII" - Shkodër

Shoqata Mbrojtja E të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara (MEDPAK) - Tiranë

Shoqata Ndihmoni Jetën - Help the Life Association - Fshati Prush, Komuna Vaqarr/Tiranë

Shoqata “Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa” - Shkoder

Shoqata ″Projekti Shpresa″ - Shkodër

Shoqata Ryder Albania

Shtëpia Rregulltare e Bashkësisë- Misionaret e Dashurisë (Vëllezërit e Nënë Terezës) - Bushat/Shkodër

Shtëpia e Yjeve - Tiranë

Sherbimet per PAK - nga Vendi/Qyteti:

Bathore

Fondacioni “Global Care Albania”- Qendra komunitare “Ditë e Re’’

Berat

Familja e vogël - Ku mirësia është

Qendra Lira

Buçimas/Pogradec

Nehemiah Gateway

Qendra Drita e Shpresës

Burrel

Fondacioni OAZ, Qendra "Shpresa e Re"

Bushat/Shkodër

Shtëpia Rregulltare e Bashkësisë- Misionaret e Dashurisë (Vëllezërit e Nënë Terezës)

Delvinë

Fondacioni Lidia

Durrës

Fondacioni Qendra Kristiane e Durrësit e cila mbështet “Qendrën ditore të fëmijëve autikë"

Operation Mobilisation (OM) Albania

Qendra e Shëndetit Mendor "Drejte Zhvillimit"

Qendra e Sherbimeve Komunitare per Femijet me Aftesi te Kufizuara

Qendra e Zhvillimit Rezidencial Durrës

Shoqata Ryder Albania

Elbasan

Dritë për të verbërit

FSHDPAK

Qendra Sociale Balashe

Shkolla Speciale "Zëra Jete"

Ersekë

Dritë për të verbërit

Fier

Dritë për të verbërit

Qendra Horizont

Gjirokastër

Dritë për të verbërit

Has

Fondacioni Bashkesia Nehemia Has

Kashar/Tiranë

Qendra Jeta e Re, Kashar nga Qendra Stefan

Kavajë

Fondacioni Nxënësit e Jezusit Kavajë / Qendra Mefiboshet

Korçë

Dritë për të verbërit

Fondacioni Kennedy Korçë, Projekti Autizmi

Qendra Ditore e Zhvillimit Atelie Korçë

Qendra Rezidenciale e Zhvillimit për persona me aftësi të kufizuara Korçë

Shoqata e përfitimit fizik

Laç

Qendra "Fara miresie"

Lezhë

Qendra e Zhvillimit Ditor Lezhë

Pogradec

heartbeat

Nehemia Gateway - Buçimas

Qendra Ditore Speciale, Pogradec

Qendra Drita e Shpresës - Buçimas

Sarandë

Fondacioni Lidia

Skrapar

Qendra Ditore per Femijet me Aftesi Ndryshe - Skrapar

Shkodër

FSHDPAK

Malteser Shqipëri

Shoqata Komuniteti "Papa Xhovani XXIII", Shkodër

Shoqata “Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa”

Shoqata ″Projekti Shpresa″

Tepelenë

Fondacioni Lidia

Tiranë

Ecim Se Bashku - Qendra per mbeshtetje dhe integrimin e femijeve me crregullime te zhvillimit

Fëmija në fokus

Fondacioni Down Syndrome Albania - Qendra e Arritjeve dhe Zhvillimit

FSHDPAK

Instituti i Nxënësve që nuk shikojnë “Ramazan Kabashi”

Jonathan Center

Kathy Scott - Doktoraturë në Fizioterapi

Organizata Comunità Internazionale di Capodarco, Qendra Social-Edukative "Primavera"

Qender Rehabilitimi e Shikimit te Ulet (The Low Vision Center of Albania)

Qendra e zhvillimit "Shtëpia e Kuqe“

Qendra e Zhvillimit të fëmijëve “Pellumbat”

Qendra Jeta e Re, Kashar nga Qendra Stefan

Qendra Kombëtare e Mirërritjes, Zhvillimit dhe Rehabilitimit të Fëmijëve (QKMZHRF) - Tiranë

Partnerë për Fëmijët

Qendra Sociale “Shtëpia e Përbashkët”

Save the Children

Shoqata Alternativa

Shoqata e Femijeve dhe te Rinjve me Diabet, SHFRD

Shoqata e Invalidëve Para-Tetraplegjikë

Shoqata e invalideve te punes Shqiperise

Shoqata e Rehabilitimit Fizik për Personat me Aftësi të Kufizuar

Shoqata e të Verbërve të Shqipërisë (SHVSH)

Shoqata Mbrojtja E të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara (MEDPAK)

Shoqata Kombetare “Ne Ndihme te Handikapeve Mendore” te Shqiperise. Qendra Ditore “Aftesimi per Jeten”

Shoqata Kombëtare Shqiptare e Njerëzve që nuk Dëgjojnë, ANAD

Shoqata Ndihmoni Jetën - Help the Life Association (Fshati Prush, Komuna Vaqarr)

Shoqata Ryder Albania

Shtëpia e Yjeve

Uznovë/Berat

Familja e vogël - Ku mirësia është

Vlorë

FSHDPAK

Qender Rehabilitimi e Shikimit te Ulet (The Low Vision Center of Albania)

Qendra e Zhvillimit për Personat me Aftësi të Kufizuara Vlorë

Vore

Fondacioni Valdete Trust

Degë në të gjithë Shqipërinë

Shoqata e Invalidëve Para-Tetraplegjikë

Shoqata e invalideve te punes Shqiperise

Shoqata Mbrojtja E të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara (MEDPAK)