Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Shoqata e invalideve te punes Shqiperise

Informacioni i kontaktit:

Personi i kontaktit: Presidenti i Shoqates: Abdulla Omuri

Adresa: Bulevardi Deshmoret e Kombit nr. 3, Tirane

Tel/ Fax: + 355 4 22 50 325

Celular: + 355692037439 (Presidenti i Shoqates: Abdulla Omuri),

             + 355682327110 (Sekretari i Pergjithshem: Mark Zefi)

E-Mail: abdulla.omuri@yahoo.com, abdulla.omuri@gmail.com

Web: shipsh.org

facebook: Abdulla Omuri

 

 

Përshkrim i shkurtër:

Shoqata e Invalideve te Punes Shqiperise eshte nje OJF qe perfaqeson mbi 75 000 invalide pune. Pra invalidet e punes ne dallim nga kategoria tjeter e personave me aftesi te kufizuara. Invalide pune quhen te gjithe ato invalide qe jane bere te paafte ne pune te aksidentuar, apo me semundje profesionale, apo semundje te pergjithshme, por kane qene te siguruar dhe kane paguar kontribut per sigurimet shoqerore. Pra ne perfaqesojme ato invalide qe perfitojne pension invaliditeti nga sistemi i sigurimeve shoqerore ne Republiken e Shqiperise. Shoqata e Invalideve te Punes Shqiperise eshte krijuar ne vitin 1991 dhe eshte Shoqate Kombetare. Ka 61 Dege te saj ne 61 Bashkite e vendit sipas ndarjes teritorjale te shtetit shqipetar.

 

Ne punojme me te gjithe ate grup invalidesh, të rritur, prindër, me aftësi te kufizuara fizike ose mendore.

Shoqata e Invalideve te Punes Shqiperise zhvillon avokasi, permirsim legjislacioni, nuk eshte shteterore, nuk financohet nga askush vetem nga kuotat e antareve.

Zyrat e Shoqates Invalideve te Punes Shqiperise dhe te Degeve te saj qendrojne te hapura, cdo dite nga e Hena deri te Premten. Ne disa Dege te shoqates ne Bashki te ndryshme punojne edhe ditet e shtuna.