Projekti heartbeat ofron në këtë faqe interneti një platforme ku prezantohen shërbime dhe institucione nga e gjithë Shqipëria,

që punojnë me dhe për personat me aftësi të kufizuar të të gjitha moshave.

 

Shoqata e përfitimit fizik – Korçë

Informacioni i kontaktit:

Personi i kontaktit: Isuf Salice
Adresa: Rr. 6 Dëshmorët e Cifligut Nr 38, Lgj. 7, Korcë
Telefon: 082242883
Celular: 0692534907
E-Mail: isufsalice@gmail.com

 

Përshkrim i shkurtër:

Ne jemi nje OJF qe per mision kemi integrimin e personave me aftesi te kufizuar fizike ne jeten e perditeshme. Kemi filluar zyrtarisht te funksionojme qe ne vitin 2001 dhe tani kemi qendren tone te rehabilitimit ne mes te qytetit te Korces dhe kryejme keto sherbime ne komunitet:

- Terapi fizike ne nje salle te paisur mire me mjete per rehabilitim,

- Fizioterapi ne nje ambient me vete me aparatura moderne per kete qellim,

- Logoterapi me ambient me vete me mesuese te kualifikuar dhe me shume sukses ne pune,

- Bejme kontrollin e pacienteve ne nje ambient me aparaturat e nevojeshme per diagnostikim e per monitorim te ecurise se tyre.

Ne trajtojme paciente te te gjitha moshave e me kondicione te ndryshme fizike. Jemi unike ne Republike per punen cilesore qe bejme.